ANASAYFA | HİZMETLERİMİZ | ENERJİ VERİMLİLİĞİ

YAPILARDA ve ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE ENERJİ DANIŞMANLIĞI ve ENERJİ YÖNETİMİ

Alışveriş mağazaları (AVM), Yaşam merkezleri, Residans, konut, toplu konutlar, Hastaneler, İş merkezleri, Oteller, Bankalar, Sosyal tesisler, Havaalanı terminal binaları, Sanayi tesisleri, Üretim tesisleri, Okullar, Eğitim tesisleri, Üniversite binaları, Spor tesisleri gibi yapılarda

ENERJİNİN, MİNİMUM MALİYET İLE ELDE EDİLMESİ ve BU ENERJİNİN ETKİN ve VERİMLİ ŞEKİLDE KULLANILMASI İÇİN ENERJİ YÖNETİMİ MÜHENDİSLİĞİ hizmetleri vermekteyiz
 • ENERJİ DANIŞMANLIĞI
 • ENERJİ YÖNETİMİ İSO 50001 ENERJİ YÖNETİM STANDARDI
 • EN 16001 ENERJİ YÖNETİM STANDARDI
 • ENERJİ YÖNETİM PROSESİ
 • VERİMLİLİK ARTIRICI PROJELER(VAP)
 • SİSTEM ENERJİ PERFORMANS SİMÜLASYONU
 • YENİLENEBİLİR ENERJİ SİSTEMLERİ
 • ATIK ISI GERİ KAZANIMI
 • YENİLENEBİLİR ENERJİ SİSTEMLERİ
 • BİRLEŞİK ISI VE GÜÇ SİSTEMLERİ
 • KOJENERASYON ve TRİJENERASYON
 • HAVA KAYNAKLI ISI POMPASI SİSTEMLERİ
 • SU KAYNAKLI ISI POMPASI SİSTEMLERİ
 • TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPASI SİSTEMLERİ
 • YÜKSEK VERİMLİ SOĞUTMA SİSTEMLERİ.